Foreldremøte på Grav skole mandag 19.10.15

Grunnet foreldremøte 19.okt blir det endringer i treningsstedene denne dagen.

På grunn av foreldremøte på Grav skole mandag 19.oktober er store gymsal opptatt.
Derfor flyttes treningen til GUL gruppe 2010 fra Grav skole til Eikeli skole, lille gymsal kl 17-18.
GRØNN gruppe 2009 flyttes fra Store gymsal til Lille gymsal på Grav skole – treningstid fremdeles 18-19.