HerrelagetHerrelaget stiller med 2 lag i år. Ett lag i 3. divisjon og ett i 5. divisjon.
DamelagetDamelaget spiller for tiden i 6. divisjon
Gutter-33G-33 deltar med ett lag i reigionsserien, nivå 1
Jenter-33
J-33 deltar med ett lag i regionsserien, nivå 2
Gutter-2002Gutter 2002 deltar i regionserien for G14 med ett lag på nivå 2
Jenter-2002Jenter 2002 deltar i regionserien for J14 med ett lag på nivå 2
Gutter-2003Gutter 2003 deltar i regionserien for G13, med ett lag på nivå 1 og to lag på nivå 2
Jenter-2003Jenter 2003 deltar i regionserien i J13, med to lag i nivå 2
Gutter-2004Gutter 2004 deltar i regionserien for G12 med ett lag i nivå 2 og ett lag i nivå 3
Jenter-2004Jenter 2004 deltar i regionserien for J12 med ett lag i nivå 1 og ett lag i nivå 2
Gutter-2005Gutter 2005 deltar i regionserien for G11 med tre lag i nivå 1.
Jenter-2005Jenter 2005 deltar i regionserien for J11 med ett lag i nivå 1 og to lag i nivå 2.
Gutter-2006Gutter 2006 deltar i regionserien for G10 med ett lag i nivå 2
Jenter-2006Jenter 2006 deltar i regionserien for J10 med ett lag i nivå 2
Gutter-2007Gutter 2007 deltar i Regionserien med tre lag i nivå 1
Jenter-2007Gutter 2007 deltar i Regionserien med tre lag i nivå 1
Gutter-2008Gutter 2008 vil delta i Loppetassen/Minirunden
Jenter-2008Jenter 2008 vil delta i Loppetassen/Minirunden
Gutter-2009Oppstart etter høstferien -Loppetassen bronse, sølv og gullrunder i januar, februar og mars
Jenter-2009Oppstart etter høstferien -Loppetassen bronse, sølv og gullrunder i januar, februar og mars