Idrettsutvalget

Idrettsutvalget består av en representant fra hovedstyret, daglig leder og lederne av ØHILs idretter.

Leder av idrettsutvalget er Torunn Kvitli.

Det avholdes ca. 3 møter i idrettsutvalget pr år i Øvrevoll Hosle IL.

– Møtekalender ligger på www.ohil.no
– Saker som ønskes tatt opp meldes inn til utvalgets leder senest 1 uke før møtet
– Fullstendig saksliste med underlag sendes ut til lederne av ØHILs idretter 3 dager før møtet
– Vedtaksprotokoll/referat legges ut på www.ohil.no i etterkant av møtet


Møtekalender 2017

Torsdag 23. november kl. 19.00

Protokoller 2017

Protokoll 31. august

Protokoll 8. juni
Protokoll 30. mars

Protokoll 2. februar

Protokoller 2016

Protokoll 9. november
Protokoll 2. juni

Protokoller 2015

Protokoll 19. oktober
Protokoll 19. mai

Protokoller 2014

Protokoll 5. mai

Protokoller 2013

Protokoll 7. november
Protokoll 24. september
Protokoll 14. februar

Protokoller 2012

Protokoll 15. oktober