Innbetaling av medlems- og aktivitetsavgifter

Administrasjonen setter nå i gang med en stor opprydning i ubetalte avgifter, og vi oppfordrer våre medlemmer til å hjelpe oss i dette arbeidet.

Vi legger i disse dager om klubbens medlemsregister, og vil gjøre en stor opprydning i lister over alle medlemmer og aktive. Vi har dessverre mange ubetalte avgifter til klubben og våre idretter, og vi ber om rask respons fra våre medlemmer som mottar purringer.

Alt av åpne poster ble purret i begynnelsen av november, og mange har respondert på disse. En ny purrerunde vil bli gjort i slutten av november, før vi starter å stryke medlemmer fra våre registre.

Grunnene til at mange ikke har betalt sine regninger fra klubben er mange. Noen «glemmer» å betale, mange har endret adresser uten at klubben har fått beskjed, mange har også sluttet med en aktivitet uten å ha gitt beskjed til klubben. Flere av listene vi får fra idrettene/årgangene er heller ikke komplette. Det er svært viktig at ØHILs administrasjon får slik informasjon, da vi ønsker å prioritere tiden vår på andre viktige områder for å utvikle klubben vår, og vi er avhengig av disse inntektene for en sunn drift.

Dersom det er noe feil med faktureringen, ber vi innstendig om at dere gir klubben informasjon om dette (ikke bare droppe innbetalingen). Send oss en mail til ohil@ohil.no , slik at vi får ordnet opp.

Viktig informasjon: 

  • Alle som er aktive i en idrett i ØHIL, må være medlem av klubben (med unntak av Idrettsskolen), blant annet for å være dekket av idrettens forsikringsordning.
    • Det faktureres en medlemskontingent til klubben
    • Det faktureres en aktivitetsavgift fra idretten
  • Alle innmeldinger og utmeldinger av klubben skal være skriftlig. Dette er pålagt fra Norges Idrettsforbund. ØHILs medlemshåndtering skjer via inn/utmeldingsskjemaer . Her finnes også et skjema for å melde adresseendringer.
  • Klubben er lovpålagt å melde ut medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften de siste 2 årene. Dette gjøres i januar.
  • ØHIL har en politikk der økonomi ikke skal utelate våre medlemmer fra å delta. Det er derfor mulig å søke klubben/idretten om reduksjon/fritak for de fakturerte avgiftene
  • Idretten/lagledere/trenere vil etter den pågående opprydningen få beskjed om hvilke utøvere som ikke har betalt sine avgifter, eller søkt om reduksjon/fritak. Disse vil få beskjed om at trening skjer på eget ansvar (uten forsikring) og at de ikke er berettiget til å delta i kamp/konkurranse
  • Ved et eventuelt klubbskifte til en annen klubb, må utestående fra ØHIL være gjort opp, før man kan delta i kamp/konkurranse i ny klubb