Alle inntekter fra toppkampen lørdag gis til «ØHIL idrettspark»

Damelaget vårt drømmer om Toppseriespill, og da trengs det en ny bane med kunstgressdekke for å kunne spille hjemmekampene på Hosle. Alle inntektene fra lørdagens toppoppgjør mot Lyn går til prosjektet "ØHIL idrettspark"!

I mange år har vi jobbet for en best mulig utnyttelse av våre anlegg, og nå er viljen stor i klubben for å legge kunstgress på Hoslebanen. Drømmen er å få til dette kombinert med et kjøleanlegg for å sikre forutsigbare isforhold om vinteren. Alle inntektene fra toppoppgjøret i 1. divisjon mot Lyn lørdag går direkte til innsamlingsaksjonen. Kampen går på DNB arena Hosle kl. 13.30.

De siste månedene har det blitt lagt ned tusenvis av timer for å realisere en komplett idrettspark, hele året, på Hosle. Det er et stort og kostnadskrevende prosjekt, men ved realisering vil det være et enormt løft for klubben.

Hovedstyret i ØHIL, som har det formelle ansvaret for klubbens økonomi, har lagt viktige føringer for prosjektet.

  • Minimum 2 millioner må være samlet inn innen 20.06.17 for at det skal vurderes å søke om et komplett prosjekt (kunstgress+kunstis)
  • Ytterligere 0,5 millioner må være på plass innen søknadsfristen til kommunen oktober/november 2017
  • Ytterligere 2 millioner må være samlet inn innen byggestart (i tillegg til at kommunen støtter prosjektet med midler)

Her er det altså helt vesentlig med en bred støtte fra alle medlemmer og ikke-medlemmer i vårt nærområde for å få dette til. Klubbens medlemmer har allerede gitt sin tilslutning til prosjektet ved en økning i medlemskontingenten på årsmøtet i mars (anslagsvis 0,5 millioner). Prosjektet har en kostnadsramme på ca 32 milllioner, men offentlige støtteordninger er gode, og klubben har stor tro på at milepælene som er satt skal sette oss i en god posisjon for å få prosjektet realisert.

Status på innsamlingsaksjonen pr 09.06 er at vi mangler 1,3 millioner før 20. juni, for å nå første målsetning.

Vi vet at ØHILs fotball-lag i dag har en vanskelig anleggssituasjon, og spesielt at barnelagene våre gleder seg til bortekampene, som i all hovedsak er lagt til kunstgress. Et nytt kunstgressanlegg på Hosle vil i tillegg gi oss muligheten til å spille Toppserie på Hosle, når tiden er inne for det. DNB arena Hosle tilfredsstiller ikke kravene for Toppserien, og vi spiller i dag 1. divisjonsfotball på dispensasjon. Men et nytt kunstgressanlegg vil først og fremst være svært viktig for kamp- og treningsfasilitetene for våre yngste spillere.

Vi oppfordrer alle fotballspillere med foreldre, og hele nærområdet forøvrig til å gi sitt bidrag til ØHIL idrettspark. Etter 20. juni kan alle tilskudd over 1000,- bli tilbakeført etter eget ønske dersom ikke «ØHIL idrettspark» blir realisert som et kombinert kunstgress/kunstis-prosjekt. Øvrige midler vil uansett gå inn i den videre utviklingen av ØHIL idrettspark, inkludert en kunstgressbane, tilrettelagt for naturis, så her det ingen grunn til å holde igjen!

Lørdag 10. juni håper vi på: