Realiser ØHIL Idrettspark!

Innsamlingsaksjon!

Kjøp din andel i dag og spre dette til alle du kjenner!
Anleggsutvikling

Utvikling av ØHIL idrettspark – Nå starter innsamlingsaksjonen!

Utvikling av anlegg er en vesentlig faktor i klubbens målsetning om å gi et best mulig tilbud til flest mulig av ØHILs medlemmer. 10. mai starter vi en innsamlingsaksjon der målsetningen er å få bygget et nytt, fantastisk anlegg på Hosle i løpet av de neste årene.