“en sjanse, en mulighet – gi nå så vi kan realisere idrettsparken!”

Status innsamling per 21.06.17

Per 21 juni er innsamlet beløp: 1.030.420 kr !
Realiser ØHIL Idrettspark!

Innsamlingsaksjon!

Kjøp din andel i dag og spre dette til alle du kjenner!