“en sjanse, en mulighet – gi nå så vi kan realisere idrettsparken!”

Status innsamling per 21.06.17

Per 21 juni er innsamlet beløp: 1.030.420 kr !