Trenerutvikling

ØHILs EGEN TRENERSAMLING

Denne høsten har klubben gjennomført tre samlinger med våre egne trenere, og da primært ungdomstrenerne. Samlingen er et viktig steg for klubben for å ivareta trenerne, og gi de mer kompetanse i sin trenerrolle. Flere samlinger planlegges til vinteren og våren.
Menn junior

ØHIL G19 åpner for prøvespill

ØHIL fotball vokser fortsatt både i bredde og i forbedrede sportslige resultater. I likhet med A-laget som rykket opp i år (til 4. divisjon), rykket G19 opp til 1. divisjon. Målet er å ta det neste steget i løpet av et år eller 3.
Ungdomsfotball

Ungdomsfotball i ØHIL – tilrettelagt for alle

Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen innebærer store endringer. Nivåbaserte lag og større press på resultater gjør at mange har meninger om hvordan dette skal gjøres best mulig. Vi har mange gode og noen dårlige erfaringer med dette arbeidet, og har utarbeidet tydelige retningslinjer for hvordan vi gjør det i ØHIL. Klubben er sjefen.