Vi er i gang!

ØHIL Idrettsskolen og Microgym er i full sving. Gruppene er ferdige med årets hoppøkter, nå står turn og håndball for tur.