Oppsummering av året

2017 – et fantastisk år for Hoslebanen!

Tusen takk for all entusiasme, engasjement, diskusjoner, meninger, frivillige timer, taler, presentasjoner, møter og ikke minst gaver og innsamlede midler som dere alle sammen har bidratt med. Fra hele prosjektgruppen ønsker vi alle i ØHIL land en god jul og et godt nytt år.
En idrettspark i Østre Bærum, for nærmiljø, skoler, barnehager og idrettslag!

Søknaden er sendt inn!

Det har blitt jobbet natt og dag for å lage den beste søknaden i historien. Vårt hovedmål er å skape en felles idrettspark midt i østre Bærum - en idrettspark for nærmiljø, skoler, barnehager og idrettslag!