ØHIL-Akademiet

Her ligger påmeldingsinformasjon og filosofien bak ØHIL-akademiet.

 

ØHIL-akademiet er et ekstra tilbud for våre ivrigste fotballspillere i alderen 6-12 år. Akademiet finner sted på DnB Arena mandag – torsdag og hver økt starter kl 15.00 og varer til kl 16.30. For de spillerne som har tilhørighet til Bekkestua, Eikeli, Grav, Jar og Steinerskolen vil det bli satt opp transport til arenaen fra de respektive skolene

På akademiet blir du trent av en våre trenere som er knyttet til lag i ungdomsfotballen. Akademiet ønsker at våre deltakere skal gå ut med en positiv opplevelse av det å spille fotball. Og det er viktig at våre spillere blir bedre i fotball og at de lærer noe når de har fullført et semester på akademiet.

 

Semesteret kalt høst 2 starter 30. oktober og varer til 15. desember. Det er ikke akademi på offentlige fridager og vi følger skolekalenderen.  Vi sørger for mye aktivitet og masse fotball og håper at du er med denne.

Priser

1 økt i uken = 900

2 økter i uken = 1700

3 økter i uken = 2400

 

Vi ønsker at alle våre deltakere skal kunne drive med flere idretter. Det er derfor viktig at dere undersøker treningene på akademiet ikke kolliderer med treninger hos de andre idrettene.

Påmeldingsavgiften til akademiet går til lønn og utvikling av trenere, kostnader knyttet til anlegg, utstyr, ØHIL fotballs satsningsområder og administrasjonskostnader.

 

Påmelding til akademiet: Høst 2

 

ØHIL-akademiet filosofi og tankemåte
Vi ønsker å tilrettelegge for mye fotballaktivitet for den enkelt spiller. Det er individuell ferdighetsutvikling som står i sentrum, som vi vil ta med inn i spillet og motspillet. Vi øver på basisferdigheter og hvordan bruke det i spillet for å få god samhandling mellom spillerne.

  • Det vil hver dag bli satt opp økter for hver gruppe.
  • Det vil si at spillere på samme årgang vil spille sammen, så langt det lar seg gjøre, men ut ifra antall, ferdigheter og holdninger, kan det bli grupper på tvers av årganger.
  • Øktene følger en temaplan hver uke.
  • Basisferdigheter, spill og motspill, teknisk/taktiske ferdigheter, vil gå igjen i temaer gjennom semesteret.
  • I løpet av uken vil det også bli satt opp keepertrening for våre keepere.

 

Transport:

Vi henter barna med buss.

Vi sender med Marius Fjeld på bussen slik at vi sikrer at aller er med. Han får med seg en liste over de som skal være med fra de ulike skolene. Vi henter barna på skolen og kjører de til banen på Hosle, dere må selv hente barna på DnB Arena etter endt økt. For at vi skal sikre en trygg hverdag for alle på akademiet er det viktig at jeg får beskjed om noen ikke skal delta på akademiet. Om dette er tilfellet kan dere sende en tekstmelding til meg på 99546863.

Det er viktig at de kler seg til å være ute. Godt og varmt tøy. Alle skal ha utstyr som gjør at de kan gjennomføre trening. Det viktigste her er fotballsko. Send også med et ekstra par sokker slik at de kan bytte disse etter økt, da holder de bedre på varmen

 

Hvis dere har spørsmål angående akademiet kontakt:

Tor Haddal – tor@ohil.no