1 februar: endringer grunnet mildvær og opptatte gymsaler


Grunnet mildværet og at gymsalene på Grav skole er opptatt vil det denne uken bli endringer i treningsoppsettet.

Dette innebærer:
Microgym: Begge microgymøktene må slås sammen og trene i Hosle gymsal i morgen. Det blir mange barn i en gymsal, men alternativet blir å avlyse, så det må gå for denne gangen.

Idrettskolen:

2010:
*RØD trener på Hosle
*GUL trener på Idrettsbarnehagen på Jarmyra (fra kl 17:15-18:15)
* BLÅ trener på Eikeli
2009:
*RØD trener på Hosle store gymsal
*GUL trener på Hosle lille gymsal
*Grønn trener på Idrettsbarnehagen på Jarmyra (fra 18:15-19:15)
* BLÅ trener på Eikeli

Vi krysser fingre og tær for at snøen snart kommer tilbake!