110 % for gutter fra januar 2018


110% har vært et spisset spillerutviklings-tilbud for jenter, vi starter opp for gutter fra 2018.

Dette er et tilbud til de spillerne klubben har størst tro på i et utviklingsperspektiv basert på motivasjon, holdninger, talent og ferdigheter. Spillere i alderen 13-16 år plukkes ut etter nominasjon fra årgangene og etter intervjuer med de ansvarlige trenerne. Spillerne vil ha en felles trening i uken, og blir fulgt opp tett i forhold til faktorer som belastning, kosthold og restitusjon.

Målsetningen med 110% er å utvikle fotballspillere til å bli best mulig. Basert på forskning og erfaring vet vi at allsidighet og variert trening er viktig for en slik utvikling, og treningsopplegget vil være variert. Å drive med andre idretter er også ønskelig for disse spillerne, og det vil bli prioritert å kunne koordinere en best mulig ukes-syklus for spillerne.