Myke trafikanter sikres

Trafikksikkerheten bedres


Trafikksikkerheten mellom Hosle skole og kunstgressbanene er nå betydelig bedret, etter at vi sammen med FAU og kommunen har fått sperret gjerdet og tatt vekk bommen ved hovedinngangen til skolen, og oppgradert inngangsporten til anlegget!

Myke trafikanter sikres
Myke trafikanter sikres
Trafikksikkerheten bedret på Hosle
Trafikksikkerheten bedret på Hosle