30.000 kr i støtte fra Lions Club Eiksmarka-Hosle

Tusen takk for støtten!

Prosjektgruppen jobber stadig med både fremdrift, sponsorer, gaver, støtte og mye mye mer. En svært gledelig nyhet er at vår lokale Lions Club Eiksmarka-Hosle har innvilget en søknad om støtte av ØHIL Idrettspark – kunstgress og kunstis på hele 30.000kr!

Lions klubben feirer 60 år i år og i denne forbindelse har de valgt noen lokale prosjekter som bygger opp under deres arbeid.

Lions har som hovedoppgave å drive humanitært hjelpearbeid. Dette favner svært vidt. Lionsmedlemmene engasjerer seg i å hjelpe mennesker i lokalsamfunnet, i nasjonale prosjekter og i internasjonalt bistandsarbeid. Arbeid i Lions skal utvikle større forståelse mellom mennesker, og lionsmedlemskapet skal gi mulighet til egenutvikling og vennskap.

Hoveddelen av Lions engasjement skjer i nærmiljøet. Det er mange som faller utenfor det offentlige støtteapparat, og mange har behov for menneskelig kontakt, en hånd å holde i. Lions er der og støtter på forskjellige måter, og viser omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede, familier som er blitt rammet av en ulykke. Arbeid med unge er et prioritert område, og man satser spesielt på holdningsskapende og forebyggende arbeid og aktiviteter.

Du kan lese mer om Eiksmarka-Hosle Lionsklubb her

Tusen takk for støtten!