Til minne om Per Evensen

Det er svært mange ressurspersoner som i alle år har drevet klubben vår på frivillig basis. En av de som har bidratt aller mest, Per Evensen, har nå gått bort. Han bisettes i Haslum krematorium mandag 21. desember, med mange takknemlige ØHIL-medlemmer til stede.

Per var en av stifterne av Øvrevoll Ballkubb. Da var han 13 år gammel! Sammen med en guttegjeng på samme alder, og med bistand fra den anerkjente sportsredaktøren i Dagbladet, Eigil Dahl, etablerte de klubben 26. april 1955. Det opprinnelige navnet var Øvrevollkameratene (ØK), som de etter få måneder endret til Øvrevoll Ballkubb (ØB). De startet opp med 35 spillere, og hadde treninger på parkeringsplassen på Øvrevoll galoppbane, før de etter jevn vekst og behov for anlegg fikk til en avtale med kommunen om å disponere Jarmyra (rundt 1960).

I mange tiår har han vært en av drivkreftene i klubben, både i form av utallige styreverv, som lagleder og trener, og ikke minst som aktiv. Han var en slepen tekniker, som var aktiv fotballspiller helt til han passerte 60 år. På A-lagsnivå er han registrert med nærmere 200 scoringer og 500 kamper.

I hele livet har han vært nært knyttet til klubben, også via sine to gutter, Erik og Per Christian, som fortsatt er viktige bidragsytere i klubben. Nå har vi også aktive barnebarn hos oss, så arven lever videre i ØHIL!

For 2 år siden var mange av A-lagsspillerne fra ØB-tiden samlet for å mimre, og Per holdt et flott innlegg om klubbens historie. Han oppsummerte med at

 «ØB har krevet tid, men gitt utrolig mye, bidratt til trivelig oppvekst,
mange gode venner, mange gode minner.»

Per, du har bidratt til at svært mange barn og unge opp gjennom årene har opplevd akkurat det samme som deg, og klubben er evig takknemlig!