Inntak av nye spillere


 

Inntak av nye spillere

BARN (Under 13 år): Av hensyn til naboklubber, ber vi om at henvendelser rettes til klubbens sportslig leder Georg Dyngeland, og ikke direkte til trenere på de respektive lag i barnefotballen.

UNGDOM (13 år og eldre): Øvrevoll Hosle IL ønsker velkommen alle fotballspillere til klubben. Dette gjelder alle lag, men man må kvalifisere seg for spill på et av våre elitelag. Dette gjøres gjennom dialog med spiller, dennes foreldre, nåværende klubb og prøvespill. For å gjøre planlegging av aktiviteter enklere for både ØHIL og våre naboklubber, ser vi helst at overganger skjer i perioden fra serieavslutning og frem til nyttår. Prøvespill utenfor denne perioden gjøres kun unntaksvis etter avtale med sportslig leder.

Kontaktpunkt for alle slike henvendelser er klubbens sportslige leder, Georg Dyngeland

Øvrevoll Hosle følger  NFFs regelverk om spilleroverganger, uansett alderstrinn. Reglene tilsier at vi har varslingsplikt til nåværende klubb om en spiller tar kontakt med forespørsel om prøvespill og potensiell overgang.

Primært foretrekkes at spiller selv dokumenterer at nåværende klubb gir aksept for prøvespill ved en skriftlig treningstillatelse som oversendes Øvrevoll Hosle Il ved Georg Dyngeland før første prøvetrening.

JR ELITE/SENIOR: Våre lag i Senior Herrer, Senior Kvinner og Junior Elite vil alltid ta imot henvendelser fra interesserte spillere som antas å holde sportslig nivå og matcher lagenes ambisjon. Kontaktpunkt for de ulike lagene er:

Kjell Eivind Andredal for Kvinner Senior Elite

Herman Berg for J19 Elite

Georg Dyngeland for Menn Senior A og G19 Elite