Æresmedlemmer klistra på veggen

Etter at ØHIL ble etablert som samarbeidsklubb i 2007, ble våre 2 første æresmedlemmer valgt på årsmøtet 10 år senere. Nå er de trygt plassert i glass og ramme på styrerommet på klubbhuset.

 

Rolf Hennum og Lars Christian Fredenlund ble på årsmøtet i mars hedret som storklubbens første æresmedlemmer. De tidligere klubbene Øvrevoll Ballklubb og Hosle Idrettslag hadde svært ulike medlemskategorier fra før, og det sittende styret, med årsmøtet i ryggen, vedtok at man skulle begynne med blanke ark.

Bakgrunnen for hvem som kvalifiserer til en slik hederstittel kan være ulike. Styrets bakgrunn for årets tildeling var at disse to har gitt veldig mye av sin, og familiens tid til frivillig arbeid for klubben. De har begge gjort en solid innsats for flere av våre idretter og i stor grad bidratt til utvikling og vedlikehold at klubbens anlegg. De har begge opp gjennom årene også deltatt i flere av klubbens styrer og utvalg.

Klubben er svært takknemlige for det som er lagt ned av tid og jobb for klubben, og en like stor takk sendes i retning av deres bedre halvdeler Turid og Karina, som har godtatt av ØHIL har tatt, og fått, en så stor del av hverdagen.

Rolf og Lars har fått tildelt plaketter som nå står på peishylla hjemme, som et synlig tegn på klubbens takknemlighet. De har også fått svært velfortjente «evighetsbilletter» til alle klubbens arrangementer. Vi håper og tror at disse i framtiden vil bli benyttet i stor grad!

Gode kandidater til nye æresmedlemmer meldes inn til hovedstyret i forkant av ØHILs årsmøte, som hvert år avholdes i mars måned.