Aktivitetsavgifter ØHIL fotball 2019

I løpet av de nærmeste dagene vil aktivitetsavgiftene for 2019 bli sendt ut. Vi ber om at betalingsfristen overholdes, ta kontakt med en gang hvis du mener at fakturaen du mottar er feil.

Styret i fotballgruppen og administrasjonen har hatt en grundig prosess for å fastsette aktivitetsavgiftene for 2019.

ØHIL fotballs modell for fastsettelse av aktivitetsavgifter baserer seg på at disse skal dekke driften av fotballgruppen. Samtidig er det lagt opp til en trappetrinnsrakett, dvs. at det skal være en naturlig glidende utvikling i aktivitetsavgift fra årsklasse til årsklasse, spesielt i barnefotballen. Et av våre mål er å holde på flest mulig, lengst mulig og vi er derfor opptatt av at aktivitetsavgiftene for ungdomslagene ikke blir for høye, barnelagene subsidierer derfor til en viss grad ungdomslagene.

I prisen ligger blant annet treninger og kamper på våre anlegg, serie- og cuppåmeldinger, drift /vedlikehold av våre anlegg, avskrivninger og fremtidige rehabiliteringsbehov, forsikring for alle spillere, dommere på seriekamper (fra 7er fotball), alt nødvendig utstyr til treninger og kamper, drakter, lønnskostnader for ansatte som jobber for hele fotballgruppen og lønnskostnader for trenere på de aktuelle barne-, ungdoms- og seniorlagene.

Vi har ikke detaljerte budsjetter på lagsnivå. Definerte satsningsområder dekkes av konkrete inntektsskapende aktiviteter. Alle som spiller fotball i ØHIL må i tillegg til aktivitetsavgift betale medlemskontingent til klubb (kr 800 for enkeltmedlemskap/ kr 1300 for familierabattert medlemskap).