Langrenn 2012

Langrenn 2012

Alle utøvere over 13 år må ha skilisens!

Fra den dagen en utøver fyller 13 år må utøveren ha skilisens.
Da gjelder ikke lenger Barneidrettsforsikringen som Norges Idrettsforbund betaler.

Vi minner om skilisensen….Alle utøvere over 13 år må ha skilisens!

Fra den dagen en utøver fyller 13 år må utøveren ha skilisens.
Da gjelder ikke lenger Barneidrettsforsikringen som Norges Idrettsforbund betaler.

Du finner mer informasjon om skilisens på Skiforbundets nettsider.