Medlemskap i ØHIL

Deltagelse på ØHILs Idrettsskole og Microgym innebærer ikke medlemskap i Øvrevoll Hosle Idrettslag.
Ønsker dere også å bli medlem i klubben gjøres det på minidrett.no
Les mer om medlemskap i ØHIL her:

Følg: Idrettsskolen Øhil på facebook. Der legges det informasjon om Idrettsskolen og Microgym sine oppmøtesteder, uke for uke!

Aktivitetsplan for Allidretten i Øvrevoll Hosle Idrettslag

Klikk her for klubbens aktivitetsplan for Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen

Idrettsskolen
Idrettsskolen er ØHILs aktivitetstilbud til 5- og 6-åringene. Gjennom Idrettsskolen ønsker vi at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet, og at dette er starten på et langt forhold til idretten. Samtidig er dette en sosial arena der barna blir kjent på tvers av skoler, klasser og barnehager.

Foreldrestyrt
Øktene er foreldrestyrte, men planleggingen skjer i klubbens regi. Klubben stiller med periodeplaner og øktplaner til hver økt. Foreldre som ønsker å bidra melder seg som aktivitetsledere – se eget avsnitt. Foreldre som melder seg som aktivitetsledere fritas for deltakeravgiften (kr. 750,- for hele året, inkl. Idrettsskolens t-skjorte).

Organisering
Treningene foregår i gymsalene til skolene i lokalområdet. Treningstiden er mellom kl 17-19. Treningssted og tid vil baseres på antall påmeldinger, og dermed bestemmes etter påmeldingsfristen.
Gjennom sesongen skal barna gjennom mange ulike og varierte økter. De fleste av disse gjennomføres i gymsalene, der hovedfokuset ligger på utvikling av motorikk. Det vil også være utendørsøkter, avhengig av sesong/idrett/aktivitet.

Idrettsskolebarna vil i løpet av sesongen introduseres til alle idrettsgrenene ØHIL tilbyr. Gjennom sesongen kommer trenere fra langrenn, hopp, bandy, håndball, alpin og baseball og har treninger med barna. På denne måten får alle prøvd seg på våre idretter, og forhåpentligvis fører det til at vi ser mange av barna på de ulike idrettene i årene som kommer.

Foreldrene som ikke melder seg som aktivitetsledere oppholder seg utenfor gymsalen og er tilgjengelige dersom situasjoner skulle oppstå – skade/tissepauser eller ligndene.  Vi har erfart at dette er den løsningen som fungerer best for de fleste. Det er selvsagt mulig å ta individuelle hensyn ved behov.

 

Microgym
Microgym er ØHILs aktivitet for de aller minste, der 3- og 4-åringer får sitt første møte med allidretten. Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, og er tilrettelagt med tanke på motorisk utvikling og koordinasjon. Organisert lek/idrett med større grad av regler og retningslinjer har erfaringsmessig vært vanskelig å gjennomføre. ØHILs idretter har ikke egne treninger for Microgym.

Organisering
Aktivitetene gjennomføres i gymsal og er foreldrestyrt via aktivitetsledere, på samme måte som Idrettskolen. Foreldrene som ikke melder seg som aktivitetsledere oppholder seg (om mulig) i gangen utenfor gymsalen eller på sidelinjen. Det er viktig at foreldrene er tilgjengelige under økten i tilfelle skade/tissepause eller lignende.

Klubben stiller med forslag til øktplaner. Erfaringsmessig fungerer det best med semistrukturerte opplegg, der aktivitetslederne bruker øktplanene som basisgrunnlag og tilpasser underveis. Hinderløyper har falt godt i smak tidligere. Det vil være 4-6 aktivitetsledere på hver gruppe, avhengig av størrelse, og disse vil innad rullere på å ha ansvaret for økten. Foreldre som melder seg som aktivitetsledere fritas for deltakeravgiften (kr. 750,- for hele året, inkl. Idrettsskolens t-skjorte).

Klikk her å komme inn på de ulike gruppene sine sider

 

Aktivitetslederrollen:

Det kreves ingen kurs for å melde seg som aktivitesleder! Er du glad i aktivitet, løpende leende barn som koser seg, har et snev av et organiseringsgen og kanskje en dose kreativitet er du mer enn godt nok rustet for oppgaven. Alle aktivitetslederne er tilstede på øktene. Aktivitetslederne vil innad rullere på hvem som har hovedansvaret for økten. Å ha hovedansvaret innebærer å ha satt seg inn i/printet ut øktplanen for økten. Alle øktplanene ligger på Idrettsskolens sider her under den enkelte gruppe.

Aktivitetslederen med ansvaret vil være den som samler barna i begynnelsen av økten, og som kan delegere ansvar til de andre aktivitetslederne. Aktivitetslederne uten hovedansvaret bidrar med å sette ut/inn utstyr, sikrer og hjelper barna gjennom aktiviteten og trøster dersom det skulle være behov for det. Det forventes uansett at alle foreldre er i nærheten.

Aktivitetslederne slipper deltageravgiften på 750kr, og vi håper at mange melder seg til å bidra!