ALLIDRETTEN HAR ÅPNET PÅMELDING FOR KOMMENDE SESONG

ØHIL har nå åpnet påmeldingen for Allidrett som starter til høsten. Vi må sette et maks antall på deltakere i hver gruppe så her gjelder "førstemann til mølla" prinsippet. Er gruppen dere primært ønsker å delta på fulltegnet kan dere bli tilbudt plass på en av de andre gruppene.

PÅMELDING TIL ALLIDRETTEN høsten 2021 og vinter/vår 2022

Microgym for barn født i 2018 og Microgym for barn født i 2017

Barneidrett for barn født i 2016

Alle som melder seg på aktivitetene innen fristen er garantert plass på en av våre grupper.


Idrettsskolen for barn født i 2015 (se egen informasjon på www.ohil.no)

Les mer om Microgym, Barneidrett og Idrettsskole under Allidrett på vår hjemmeside www.ohil.no og Aktivitetsplan for Allidretten

Microgym
Microgym er ØHILs aktivitet for de aller minste, der 3- og 4-åringer får sitt første møte med Allidretten. Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, og er tilrettelagt med tanke på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Klikk her for påmelding til Microgym for barn født i 2018:   Grupper på Hosle skole og i Jarmyra læringsbarnehage (påmeldingsfrist 19.09.2021)

Klikk her for påmelding til Microgym for barn født i 2017:  Grupper på Eikeli, Grav og Hosle barneskole (påmeldingsfrist 19.09.2021)

Barneidretten
Barneidretten er ØHILs hovedaktivitetstilbud til 5-åringene.

Det blir lagt vekt på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Vi ønsker også at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet, og håper dette blir starten på et langt forhold til idretten. Her får barna prøve seg på noen av våre idretter som fotball, bandy, langrenn og håndball. Samtidig er dette en sosial arena der barna blir kjent på tvers av skoler, klasser og barnehager.

Klikk her for påmelding til Barneidretten for barn født i 2016: Grupper på Eikeli, Grav og Hosle skole (påmeldingsfrist 19.09.2021)