Anlegg i ØHIL fotball 2016

Vi er i oppstarten av en ny fotballsesong. Denne sesongen har vi gjort noen tiltak for å klare å dekke opp vårt anleggsbehov. Som alle vet har vi et stort press på våre anlegg, og vi er ikke i stand til å gi våre lag optimale trenings- og kampforhold. Anslagsvis har vi anleggsflater tilsvarende 50% av behovet, så vi ber om forståelse for at kamp- og treningskabalen kan være utfordrende. Viktige tiltak som er gjort i år, er å få inn flere kampbaner på våre anlegg, for en mest mulig effektiv utnyttelse.

Nå braker det løs, og vi ber om hjelp fra alle våre spillere og ansvarlige rundt lagene om hjelp til å holde våre anlegg i orden. Spesielt gjelder dette å ta i bruke søppelkasser på anleggene, og å få med seg baller og utstyr tilbake på plass. Nå i oppstarten av kampsesongen, ber vi også om at de som er på banene våre hjelper til med å få plassert mål på banene slik det er skissert på bildene under. Vi har satt ned «dusker» i hjørnene på alle banene for å gjøre dette enklest mulig.

Vi har i ØHIL ca 160 lag som trener og spiller kamper. I 2015 ble 51% av våre kamper spilt på grus, 25% på gress og 24% på kunstgress. For fotballagene i ØHIL er hjemmekampene for 11’er-lagene satt opp på kunstgress, 5’er-/7’er- og 9’er-lagenes kamper er satt opp på gress eller grus. Vi vet at det er mange meninger om dette, men klubbens anleggssituasjon er som den er.

Det er Oslo Fotballkrets som disponerer våre anlegg, og vi kan ikke påvirke deres oppsett, eller låse bestemte tidspunkter til trening.

Treningstider for fotballagene er lagt på bakgrunn av et sett med kriterier, og ønsker fra årgangene. Ønsker om treningstider er prioritert ovenfra og ned (alder/nivå). Den viktigste faktoren for tildeling av treningstid er ønskede dager. I praksis betyr dette at noen yngre lag har fått treningstid på kunstgress dersom det er ledige tider, etter at tidene for de eldre lagene er lagt.

I sesongen 2016, er det foretatt noen endringer på anleggene våre, for å få på plass flere kamp-baner. Flere kamp-baner betyr en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige arealer. I år er det disse anleggene som blir brukt til seriekamper:

web_oversikt

Her er hvordan banene er/skal bli plassert gjennom sesongen:

Hosle idrettspark:

web_hosleidrettspark

Jarmyra idrettspark:

web_jarmyra

Hosletoppen:

web_hosletoppen

Bekkestua kunstgress (kun trening):

web_bekkestuakg

Eikelibanen (kun trening): 

web_eikelibanen