Foto: Budstikka

Anleggsarbeid på Jarmyra

Det neste året vil det være store anleggsarbeider langs våre fotballbaner på Jarmyra.

Langs Jarmyra skal overflatevannet og kloakkledningen separeres. Arbeidet har nå startet opp, og vil pågå i ca ett år. Det blir gravearbeider langs gangveien helt fra parkeringen og til Tjernsrud.

Vi har hatt en god dialog med Bærum kommune og entreprenør, for å sikre at vår aktivitet blir påvirket så lite som mulig. Likevel er dette noe som vil prege oss det neste året.

Dette skriver Budstikka om prosjektet.