Anleggsprosjekter høsten 2019

Det er et langsiktig arbeid å utvikle idrettsanlegg, men nå er vi klare for igangsetting både på Eikeli og Hosle.

EIKELI

Et godt samarbeid med Bærum kommune vinteren 2018 medførte at vi byttet bort grusbanen på Jarmyra (til innfartsparkering) mot en ny kunstgressbane på gressfeltet på Eikeli. Nå er gjerder satt opp og grunnarbeidet starter opp snarlig. Dette blir en 7er-bane på langs og to 5er-baner på tvers, med lysanlegg.

Det er mye spennende som skjer på Eikeli, der det også kommer en flerbrukshall om 2 år. ØHIL fotball har også i sine planer å bygge om Eikelibanen (grus) til kunstgress i løpet av 2020. Her er et oversiktsbilde over hele området, men banen til venstre som ferdigstilles høsten 2019.

HOSLE

Etter et godt samarbeid med Bærum kommune og Akershus fylke, skal det skje mye også i ØHIL idrettspark høsten 2019. Dekket på den lille kunstgress-banen skal skiftes ut, til et mer miljøvennlig dekke, uten granulat. For å få til dette, har vi hatt et behov for et alternativt areal for å deponere snø på vinteren. DNB arena Hosle er vinteråpen, og med en granulatfri bane på Hosle kunstgress, kan ikke lenger denne benyttes som snødeponi. Etter lengre tids arbeid med både kommunen, fylket og velvillige naboer, har vi fått anledning til å benytte området vest for DNB arena som snødeponi. Dette arealet er kommunalt, men opprinnelig regulert til T-bane mellom Røa og Bekkestua. Som en del av dette miljøprosjektet, er det nødvending å sperre av trafikken mellom de to banene, og det vil bli satt opp boder på hele det åpne området. Dekket i fotballbingen vil også bli skiftet ut.

Oppstart av Hosle-prosjektet blir i slutten av august. Kunstgress og snødeponi skal være ferdig i slutten av september, og bodene bygges etter dette, med ferdigstilling før vintersesongen.

Report