Anleggsutvalget

Anleggsutvalget består av en representant fra hovedstyret, daglig leder og en oppnevnt representant fra de av ØHILs idretter som ønsker å være representert.

NavnRolleE-postadresse
Henrik Testmann-KochLeder (hovedstyret)Henrik Testmann-Koch
Erik LegernesØHIL bandyErik Legernes
Tom Brink-MortensenØHIL fotballTom Brinck-Mortensen
Trond Vegard StangebyØHIL hoppTrond Vegard Stangeby
Vibeke SendingØHIL håndballVibeke Sending
Sverre NordbyØHIL administrasjonSverre Nordby
Ingen representantØHIL alpinØHIL alpin
Ingen representantØHIL langrennØHIL langrenn
Ingen representantØHIL softball baseballØHIL softball/baseball

Klikk her for anleggsutvalgets mandat

Klikk her for «Notat anleggsutvikling» (15.04.2015)

Klikk her for mal for beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for anleggsutviklings-prosjekt

Det avholdes inntil 3 møter i anleggsutvalget pr år i Øvrevoll Hosle IL. I perioder med aktive anleggsprosjekter kan det være behov for flere.

– Møtekalender ligger på www.ohil.no
– Saker som ønskes tatt opp meldes inn til utvalgets leder senest 1 uke før møtet
– Fullstendig saksliste med underlag sendes ut 3 dager før møtet
– Vedtaksprotokoll/referat legges ut på www.ohil.no i etterkant av møtet

Ved saker som krever avstemning, gjelder vekting av stemmer slik det ble vedtatt av hovedstyret i sak #23-2022

Møtekalender 2022

– Ingen flere møter berammet –

Protokoller 2021

Protokoll 4. oktober
Protokoll 24. august
Protokoll 1. juni
Protokoll 22. mars

Møtekalender 2020

Protokoll 27. mai

Møtekalender 2019

Ingen møter.

Protokoller 2018

Protokoll 23. april
Protokoll 20. februar

Protokoller 2017

Protokoll 24. oktober
Protokoll 20. juni

Protokoll 6. april
Protokoll 9. februar
 (vedlegg)

Protokoller 2016

Protokoll 3. november
Protokoll 8. september

Protokoll 26. mai

Protokoll 14. april
Protokoll 14. januar

Protokoller 2015

Protokoll 19.november
Protokoll 15. oktober
Møte 5. mai (kun et arbeidsmøte), som resulterte i Rapport for utvikling av Hoslebanen
Protokoll 30. april
Protokoll 23. april
Protokoll 9. april