Anleggsutvikling i ØHIL

Noe av det viktigste vi arbeider med i en så stor klubb som ØHIL, er å sikre oss gode (nok) anleggsfasiliteter for våre aktive, i alle idretter. Vi har fått til mye de siste årene, flere prosjekter er i gang, og idrettene våre jobber i disse dager med sine "anleggsdrømmer" for framtiden.

Med 3000 aktive i 7 ulike idretter, og med en stadig voksende medlemsmasse, jobber vi hele tiden med ulike anleggsprosjekter.

Her er en update på ferdigstilte og pågående prosjekter, samt videre prosess for potensielle anlegg på lengre sikt.

I ØHIL har vi opprettet et anleggsutvalg (AU), der alle idrettene er invitert til å være med. I linken finnes protokoller fra AUs møter og et notat om anleggsutvikling i ØHIL i inneværende periopde (2015-2018).

Torsdag 26. mai skal AU samles, og idrettene skal legge fram sine «drømmer» for den neste anleggsperioden i Bærum kommune, som strekker seg fra 2019-2022. Søknader om offentlige tilskuddsordninger skal være klare høsten 2017, og AU har lagt opp til en god prosess det neste året.

Har du noen meninger om anleggssituasjonen i ØHIL, ta kontakt med idrettene, gjerne før 26. mai, eller bruk vårt skjema SI DIN MENING! (som også kan brukes til alt av synspunkter!