Anleggsutvikling

ØHILs anleggsdekning er for flere av våre idretter ganske tøff, og det jobbes MYE i klubben for at dette skal bedres. Bare de siste årene har vi gjennomført mange anleggsprosjekter, og i de neste par årene er det også mye som skjer. Vi har laget en oversikt over det som er gjennomført og det som ligger i planer og drømmer framover.

Det å utvikle anlegg skjer i stor grad med støtte fra kommunen, staten (spillemidler), stiftelser og med en god dose egeninnsats.

I denne presentasjonen gis det litt informasjon om de ulike prosessene og status på det som er gjennomført og det som ligger i planene framover.