Anonym støtte til ØHIL idrettspark


Fra tidligere faser i arbeidet med å sikre finansiering til ØHIL idrettspark, vet vi at det er enkelte private givere som ønsker å gi klubben støtte, men som ønsker å være anonyme.

Gjennom advokatfirmaet Thommessen, har vi opprettet en klient-konto, der private givere kan beholde sin anonymitet.

I ØHILs «bidragsutvalg» har et frivillig apparat ledet av Anders Bergland, Christian Kjellby Nesset og Eilert Lund gjort en stor jobb, og disse kan kontaktes ved spørsmål.

Større pengegaver til prosjektet kan gi skattefradrag. Ønske om dette må fremmes til klubben ved daglig leder eller advokaten som administrerer klientkontoen (ved ønske om anonymitet).

Direkte kontakt kan gjøres til advokat Baard Bale i Thommessen.
Telefon: 23 11 11 55
E.post: bba@thommessen.no

Her er PDF-versjonen av gavebrevet som er utarbeidet