Informasjonsmøte for ØHIL Bandy

Sted: Klubbhuset 2.etg barnehagen Tid: onsdag 22.11.17 kl. 2000 – 2100

Bandysesongen er i gang! Vi har tidligere avholdt eget årsmøte for bandy. Dette har vi nå godt bort i fra. Klubbens årsmøte i mars, er eneste årsmøte. Istedet ønsker vi invitere til et åpen informasjons møte. Har du spørsmål, ytringer, ønsker, tilbakemeldinger – så er dette dagen!

Vi håper så mange som mulig kommer, Og vi ønsker å informere og involvere. Vi mener det viktig at du møter opp og får informasjon samt mulighet for å gi innspill til hvordan bandygruppen skal driftes.

Sted: Klubbhuset 2.etg barnehagen

Tid: onsdag 22.11.17 kl. 2000 – 2100

Agenda:

ØHIL Idrettspark – Status prosjektet

Styret og roller i styret – hva gjør vi

Aktiviteter i sesongen

Økonomi

Aktivitetsavgift

 

Åpent styremøte etterpå for interesserte

Vi sees!

Med hilsen Bandystyret

Jon Erlend Dahlen, Vincent Thue, Eirk Legernes, Michael Østgaard og Eivind Thorne