ÅRSMØTE ALPIN ONSDAG 4. MARS avholdes på nettet

Onsdag 4. mars kl 2100 avholdes årsmøte i Alpin på nettet.

Avholdes på nett  onsdag 4. mars kl 2100.

Link til årsmøte: https://whereby.com/friaktiv

Agenda:

Behandle regnskap 2020

Behandle årsmelding 2020

Behandle budsjett 2021

Fastsette treningsavgifter

Behandle planlagte aktiviteter i 2021

Valg av styre

Eventuelt

Frist til å melde inn saker til Alpinstyret er 25.februar til alpin@ohil.no