Årsmøte i ØHIL, 19.03.2020

Det innkalles til Årsmøte i Øvrevoll Hosle Idrettslag.

ØHILs årsmøte avholdes på klubbhuset torsdag 19. mars kl. 18.00.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Saker som ønskes behandlet må være sendt hovedstyret/daglig leder senest 5. mars kl. 1800.

Fullstendig saksliste med saksunderlag foreligger her senest 12. mars.

Vel møtt!