Årsmøte i ØHIL, 26.03.19

Det innkalles til Årsmøte i Øvrevoll Hosle Idrettslag.

ØHILs årsmøte avholdes på klubbhuset tirsdag 26. mars kl. 18.00.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Saker som ønskes behandlet må være sendt hovedstyret/daglig leder senest 12. mars.

Fullstendig saksliste foreligger 19. mars.

Vel møtt!