Årsmøte i ØHIL alpin

ØHIL alpin innkaller til årsmøte/utvidet styremøte mandag 11. mars.

Møtet avholdes i Benedikts vei 15B kl. 2100.

Agenda:

Behandle regnskap 2018

Behandle årsmelding 2018

Behandle budsjett 2019

Fastsette treningsavgift

Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2019 (årshjulet)

Innkomne forslag