Årsmøte i ØHIL, onsdag 30. mars kl. 1800


ØHILs årsmøte avholdes på klubbhuset onsdag 30. mars kl. 1800.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Saker som ønskes behandlet må være sendt hovedstyret/daglig leder senest 16. mars.

Fullstendig saksliste foreligger senest 23. mars.

Vel møtt!