Årsmøte i ØHIL soft- og baseball

Innkalling til årsmøte i Øvrevoll Hosle IL Soft-baseball.

7. mars, Kl 1930-2030 på Østerås Ungdomsskole

Saker som behandles:

 1. Behandle regnskap 2018
 2. Behandle årsmelding 2018
 3. Fastsette treningsavgift
 4. Behandle budsjett 2019
 5. Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2019
 6. Orientering fra ØHIL sentralt
 7. Orientering om aktivitetsplaner for de ulike lagene
 8. Orientering om anleggssituasjonen
 9. Innstilling til verv
  • Leder
  • Sportslig leder
  • Økonomiansvarlig
  • Rekruttering
  • Anleggsansvarlig
  • Dugnadsansvarlig