ÅRSMØTE ØHIL ALPIN 17.03.

Velkommen til årsmøte i alpint torsdag 17.mars kl 2100

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE ØHIL ALPIN

Avholdes i Benedikts vei 17A,  torsdag 17. mars kl. 2100.

Agenda:

Behandle regnskap 2021

Behandle årsmelding 2021

Behandle budsjett 2022

Fastsette treningsavgifter

Behandle planlagte aktiviteter i 2022

Valg av styre

Eventuelt

Frist til å melde inn saker til Alpinstyret er 14.mars til alpin@ohil.no