ÅRSMØTE ØHIL ALPIN

Avholdes i Benediktsvei 15 B, Tirsdag 11. mars kl 2100

Agenda:

Behandle regnskap 2019

Behandle årsmelding 2019

Behandle budsjett 2020

Fastsette treningsavgifter

Behandle planlagte aktiviteter i 2020

Eventuelt

Frist til å melde inn saker til Alpinstyret er 4.mars til alpin@ohil.no

Vel møtt,

Mvh Alpinstyret