Årsmøte i ØHIL Bandy 1.mars kl 20


Årsmøte/utvidet styremøte i ØHIL Bandy på klubbhuset i 2.etg

Agenda

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gå gjennom regnskapet for 2017
  3. Gå gjennom budsjettet for 2018
  4. Fastsette aktivitetsavgifter (evt be årsmøtet om fullmakt til å fastsette disse)
  5. Gå gjennom ØHIL Bandy årsmelding
  6. Gå gjennom ØHIL Bandy årshjul
  7. Valg: Idrettene med færre enn 100 aktive utøvere konstituerer sitt eget styre i tråd med ØHILs organisasjonsmodell (på dette møtet), de med flere enn 100 aktive inngår i valgkomitéens prosess
  8. Gå gjennom ØHIL Bandy «dugnadsmatrise»
  9. Status ØHIL Idrettspark – Hoslebane kunstgress og kunstis

Har du innspill til saker ønsker vi de sendt på mail til bandy@ohil.no innen søndag 25.februar.

 

Velkommen

Vennlig hilsen

ØHIL Bandy