Årsmøte ØHIL fotball 27.februar kl 19.00

ØHIL fotball inviterer til årsmøte (utvidet styremøte) 27. februar kl 19 på klubbhuset.

Agenda

 1. Godkjenne innkalling
 2. Gjennomgang av ØHIL fotballs årsmelding 2018
 3. Gjennomgang regnskapet for 2018
 4. Gjennomgang ØHIL fotballs arrangementer 2019
 5. Aktivitetsavgifter 2019
 6. Gjennomgang budsjettet for 2019
 7. Fotballstyret 2019
 8. Representasjon 2019
  1. Kretstinget 4.mars
  2. Fotballtinget 5. og 6.mars
  3. Andre møter NFF Oslo
 9. Eventuelt/ spørsmål fra salen