Årsmøte ØHIL bandy 24.februar kl 18.00

ØHIL bandy inviterer til årsmøte (utvidet styremøte) 24.februar kl 18-1930 på klubbhuset.

Agenda

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gjennomgang regnskapet for 2019
  3. Gjennomgang av ØHIL bandyårsmelding 2019
  4. Aktivitetsavgifter 2020
  5. Gjennomgang budsjettet for 2020
  6. Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2020 (årshjulet)
  7. Eventuelt/ spørsmål fra salen