Årsmøte ØHIL bandy 02.mars 2021 kl 18.00

ØHIL bandy inviterer til årsmøte (utvidet styremøte) 2.mars kl 1800

Agenda

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gjennomgang regnskapet for 2020
  3. Gjennomgang av ØHIL bandyårsmelding 2020
  4. Aktivitetsavgifter 2021/2022
  5. Gjennomgang budsjettet for 2021
  6. Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2021 (årshjulet)
  7. Eventuelt/ spørsmål fra salen

Møtes avholdes enten i 2.etg på klubbhuset eller på teams. Det kommer vi tilbake til.

Saksliste er tilgjengelig her: Bandystyret – Øvrevoll Hosle IL (ohil.no)