Årsmøte ØHIL bandy 14.mars 2022 kl 20.00

ØHIL bandy inviterer til årsmøte (utvidet styremøte) 14.mars kl 2000

Agenda

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gjennomgang regnskapet for 2021
  3. Gjennomgang av ØHIL bandyårsmelding 2021
  4. Aktivitetsavgifter 2022/2023
  5. Gjennomgang budsjettet for 2022
  6. Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2022 (årshjulet)
  7. Eventuelt/ spørsmål fra salen

Møtes avholdes salen i 2.etg på klubbhuset.