Aktivitetsavgifter fotball

Aktivitetsavgifter ØHIL fotball 2018

I løpet av de nærmeste dagene vil aktivitetsavgiftene for 2018 bli sendt ut. Vi minner om at medlemskontingent må være betalt for å være dekket av klubbens forsikringer. Vi ber om at betalingsfristen overholdes, ta kontakt med en gang hvis du mener at fakturaen du mottar er feil.