Avlysninger pga snø

I dag blir det store endringer i aktiviteter på våre anlegg.

Ettersom vinteren er på visitt, vil det bli vanskelig å gjennomføre kamp og trening som planlagt i dag.

Ingen av våre anlegg vil bli brøytet, og det er uforsvarlig å gjennomføre oppsatte kamper. Klubben har vært i kontakt med Oslo fotballkrets. Alle lag som har hjemmekamper må gi beskjed til motstandere og dommere om dette.

Ny dato for kamper i barnefotballen avtales direkte med motstandere. Sjekk ØHILs kalender for ledige tider og book tidspunkt ved å sende en mail til sverre@ohil.no .

Kamper fra 13 år og eldre vil bli omberammet av kretsen. Også for disse lagene er det viktig at motstanderlag og dommere får beskjed.

For de som vil gjennomføre treninger på våre anlegg er det OK, men vær i så fall forsiktige med aktiviteter som velges. Vi oppfordrer til alternative aktiviteter uten ball.

Fotballtrening for Idrettsskolen og ØHIL akademiet må dessverre avlyses.

Her er info fra Oslo fotballkrets i dag