Bandystyret

Bandystyret presenteres på klubbens årsmøte som avholdes årlig innen utgangen av mars måned.Hovedmail-adresseØHIL bandy
LederAndreas W. Hertzenberg 415 22 405
Nestleder/kommunikasjonKaja Smedal480 41 030
ØkonomiAndreas Dehlie952 10 510
RekrutteringJon Erlend Dahlen481 68 309
Dugnader, salg av utstyr, inntekterMartin Rostrup975 35 337
AnleggsutvalgetErik Legernes406 01 200
Leder sportsligutvalg og representant i IUEivind Thorne918 32 121

ØHILs hovedstyre ønsker åpenhet om driften av klubben, og fra og med 2015, er følgende rutiner innført for styresaksarbeid for våre idretter:

– Møtekalender ligger på www.ohil.no
– Saker meldes inn til idrettens styre senest 1 uke før møtet
– Protokoll legges ut på www.ohil.no i etterkant av møtet

Personalsaker, saker som omhandler enkeltpersoner, saker med administrativt innhold som ikke er ment for allment innsyn og saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende klubber regnes som «INTERNE» og offentliggjøres ikke på www.ohil.no.

Møtekalender

ikke fastsatt

Har du saker du ønsker å ta opp med styret, send en mail til bandy@ohil.no

Protokoller 2022

Protokoll fra årsmøte 14.03.21

Årsmelding 2021

Presentasjon fra årsmøte 14.03.

Referat fra møte 11.01.

Protokoller 2021

Referat møte 081221

Referat møte 101121

Referat møte 131021

Referat møte 150921

Referat møte 110821

Protokoll 080621

Protokoll 110521

Protokoll 270421

Protokoll Årsmøte 2020

Årsmelding 2020 Bandy

Protokoll 040221

Protokoller 2020

Protokoll 081220

Protokoll 031120

Protokoll 071020

Protokoll 200920

Årsmelding 2019 Bandy

Protokoll Årsmøte 2019

Protokoller 2019

Protokoll 071019

Protokoll 280219

Protokoll 190219

Årsmelding bandy 2018

Protokoll årsmøte bandy 2018

Protokoller 2018

Protokoll 221018

Protokoll 090918

Protokoll 110618

Protokoll 150518

Protokoll 170418

Protokoll 120218

Protokoll 260218

Årsmøte Bandy 2017 protokoll

Årsmelding 2017 Bandy

Protokoller 2017

Informasjonsmøte 22.11

Styremøte 10.10

Styremøte 28.03

Styremøte 16.03

Protokoller 2016

Styremøte 30.11
Styremøte 15.08

Styremøte 13.06

Styremøte 30.03
Styremøte 17.02
Årsmøte 2016

Årsmelding 2016

Protokoller 2015

Styremøte 18.11
Styremøte 15.09
Styremøte 12.08
Styremøte 18.06
Styremøte 04.06
Styremøte 10.05
Styremøte 29.01
Årsmøte 2015

Årsmelding 2015

Protokoller 2014

Årsmøte 2014
Årsmelding 2014

Protokoller 2013

Årsmøte 2013
Årsmelding 2013

Protokoller 2012

Årsmøte 2012
Årsmelding 2012

Protokoller 2011

Årsmelding 2011

Protokoller 2010

Årsmelding 2010

Protokoller 2009

Årsmelding 2009