Barne- og Ungdomsfotballkveld

ØHIL fotball arrangerer Ungdomsfotballkveld og Barnefotballkveld.

Vi i ØHIL fotball har gleden av å invitere til Barne- og Ungdomsfotballkveld på Hosle klubbhus og DNB Arena. Ungdomsfortballkveld arrangeres 7.mars og Barnefotballkveld 13.mars. Kursene er kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis. Kursene er for alle trenere, lagledere, årgangsansvarlige, sportslig ansvarlig og for de som er involvert i barne- og ungdomsfotballen i ØHIL.

 

Ungdomsfotballkveld

Kurset er tredelt:
Del 1: Du som ungdomsfotballtrener og verdigrunnlag.
Del 2: Overgang fra barn til ungdom.
Del 3: Praksisøkt

Tid: Onsdag 7.mars
Varighet: 18:00 – 21:00
Hvor: Klubbhuset og DNB Arena Hosle
Metode: 18:00 – 19:30 teori og 19:30-21:00 praksis
Innhold: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis.
Veileder: Geir Haug, OFK

Dette er et obligatorisk kurs for alle betalte trenere for ungdomslagene i klubben vår.

 

Påmelding:  klikk her

NB! Påmeldingen er bindende!

 

Barnefotballkveld 

Målet for dette er selvsagt å gi riktige utfordringer for hver enkelt spiller slik at alle opplever mestring og trygghet, både med tanke på å beholde flest mulig lengst mulig, men også for å utvikle spillere til å bli best mulig. Det er mange praktiske øvelser man kan bruke for å variere treningene og dette kurset gir mange og gode tips i forhold til å lage gode treningsøkter for barn.

Tid: Tirsdag 13.mars
Varighet: 18:00 – 21:00
Hvor: Klubbhuset og DNB Arena Hosle
Metode: 18:00 – 19:30 teori og 19:45 – 21:00 praksis/demoøkt
Innhold: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis.
Veileder: Petter Skogsletten, OFK

 

Påmeldingklikk her

NB! Påmeldingen er bindende!