Behovet til Bandy

Behovet for flere kunstisanlegg er stort

Vi har bare en sjanse, og det er nå. Det har vært jobbet tusenvis av timer for å komme så langt og komme i posisjon til å starte dette prosjektet. Hvis det er engang du skal bidra, så er det nå. Det selvfølgelig penger det står på, men la oss først forklare litt om behovet for kunstis is.

Vi ser at vinteren stadig kommer «litt senere» år for år, og gjerne blir litt kortere. Slik situasjonen er nå har vi i et normalår med stabile isforhold tidligst fra starten av januar og frem til slutten av februar. Dvs. ca. 1 – 2 måneder med is på Hoslebanen, i praksis vil det si at ØHIL Bandy i et normalår har is på Hoslebanen godt under halve sesongen. Noen år er vinteren så dårlig at vi knapt har hatt is. Kunstis vil sikre gode isforhold fra starten av november til midten av mars, ca 4,5 måned.

Hvis vi i fremtiden skal kunne opprettholde og videreutvikle våre aktiviteter så må vi kunne tilby stabile isforhold over en lengre periode enn det som er dagens situasjon. For at bandy skal overleve som idrett så trenger klubbene kunstisanlegg. I Bærum i dag er det kun Haslum og ØHIL som ikke har egen bane. I tillegg forstår vi at fotballgruppen ønsker seg kunstgress på Hoslebanen, og da er kunstis eneste bærekraftige løsningen for bandygruppen.

Et kunstisanlegg i nærmiljøet vil gjør det mulig for mange flere å gå på skøyter og en uteaktivitet i nærmiljøet uavhengig av vinterværet. Forhåpentligvis vil det også gi flere i organisert aktivitet. Bandygruppen i ØHIL har på sitt høyeste hatt nesten 300 utøvere, ettersom klubben nå har vokst og stadig vokser tror vi at bandygruppen vil kunne aktivere enda flere barn, unge og voksne med en stabil isflate.

Fakta om anleggskapasiteten for bandy i Bærum:

– Har 340 utøvere per kunstisbane (1362:4 baner, ref idrettsregisteringen 2015)

– Har med 2 nye anlegg 227 utøvere per bane (fortsatt underkapasitet)

– Har samme anleggsbehov som fotball: Norm 180 utøvere per bane.

– Fotball har iht idrettsanlegg.no (KUD) 100 medlemmer per bane

– Fotball i Bærum har 150 medlemmer per bane

– Bandy skulle hatt 9 til 11 baner i Bærum totalt med samme dekningsgrad som fotball.

*Tall hentet fra idrettstellingen 2015 og idrettsanlegg.no (KUD)

 

Kunstiskapasitet på kommunens anlegg:

ØHIL Bandy leier i dag kunstis av kommunen på Bærum Idrettspark. Denne banen deler vi med Haslum og Hauger, samt evt andre lag som søker om tid. Idrettsregistreringen fra 2015 viser at det er totalt 426 utøvere som skal dele på en bane både til kamper og treninger. Det er ikke vanskelig å forstå at det ikke finnes timer tilgjengelig for at vi skal kunne tilby vår aktive et godt tilbud.

De siste sesongene har vi så vidt klart å tilby våre årganger èn times treningsøkt i uken på Bærum kommunes kunstisflate, og denne tiden er for mange på et svært ugunstig tidspunkt. Det har også vært sesonger hvor nesten halvparten av årgangene i ØHIL Bandy ikke har hatt fast treningstid på Bærum Idrettspark.

Alle som driver med idrett vet at fra man er rundt 10 år så holder det ikke med èn treningsøkt i uken for å utvikle seg i idretten. Bandy er i særstilling en idrett hvor det er helt nødvendig med mye trening på is for å utvikle seg som bandyspiller – det er ingen alternativer, man kan selvfølgelig ha endel barmarkstrening for å bygge styrke og teknikk, men når det gjelder å utvikle skøyteteknikk og samspill så er det avgjørende at det trenes på is.

Bærum Idrettspark er fullbooket, har langreise vei, ugunstige treningstider og hindrer videre vekst av bandygruppen i ØHIL. For rekruttering og fremtidig aktivitet i bandygruppen er en egen kunstis det eneste alternativet.