Beredskapsplan for ØHIL

Det er nå utarbeidet egen Beredskapsplan til hjelp for ansatte, medlemmer, trenere eller andre frivillige i ØHIL. Vi håper at den aldri skal tas i bruk, men det er viktig for klubben å ha et system for håndtering av alvorlige hendelser.

Formålet med beredskapsplanen er å:

  • Avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon
  • Sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt – der informasjon kan gis
  • Sørge for at klubbens deltakelse og oppfølgning av enkeltindivid og/eller grupper skjer på en verdig og ryddig måte

 

I forbindelse med utarbeidelse av beredskapsplanen med vedlegg er det oppnevnt en beredskapsgruppe som består av daglig leder, leder av hovedstyret og idrettskoordinator. Beredskapsgruppen vil vurdere om fagpersoner kan bli inkludert i arbeidet avhengig av hvilke saker det blir rapportert om. Det er ønskelig at daglig leder primært skal varsles ved alle forhold, og beredskapsgruppen skal bistå daglig leder.

 Følgende saker skal rapporteres direkte til beredskapsgruppen ved Daglig leder:

  • Kritikkverdige forhold (Vedlegg 1)
  • Seksuell trakassering og overgrep (Vedlegg 2)
  • Ulykker med alvorlige personskader eller død (Vedlegg 3)
  • Andre saker som kan medføre store mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet (Vedlegg 4 )
  • Melding om uventet dødsfall blant klubbens medlemmer (Vedlegg 5)

 

Beredskapsplanen finner du på klubbsiden A-Å, under bokstaven B.