Betaling av vintertreningsavgift fotball 2019/2020 innen 10.februar!

Lavere pris ved betaling av vintertreningsavgift før 10.februar.

Da er det omsider klart for betaling av treningsavgift. Vi har beholdt de samme satsene fra 2018/2019 dersom man betaler de rabatterte satsene som tilbys hvis man betaler før 10.februar. Prisen går opp 200 kr for betaling fra 11.februar.

De som ikke har betalt innen 1.mars får ikke delta på trening eller kamp.

Det er som alle forstår helt avgjørende for klubben at vi får inn disse avgiftene, og så vær så snill og betal dette innen fristen.

Vintertreningsavgiften dekker de utgiftene klubben har for å dekke drift av anlegg, leiekostnader, utstyr, lønn til trenere, lønn til oppfølging av trenere, dommere ved treningskamper, kostnader ved cuper og administrasjon. Søknad om fritak/reduksjon basert på økonomisk situasjon kan sendes til fotball@ohil.no innen betalingsfristen 10.februar.

Her er link til betaling.

Satsene for vinteren er (inkludert rabatt for betaling før 10.februar):
1300 kr for 1-2 treninger i uka (+43 kr i adm.gebyr)
1800 kr for 3-4 treninger i uka (+52 kr i adm.gebyr)

Dette er for 13-19 år. For KEU er prisen uansett 1800 kr (+58 kr i adm.gebyr) .

For veteran er prisen 900 kr (+32 kr i adm.gebyr) . De betaler de fakturaen for Gjønneshallen utenom.

Prisene øker med 200 kr fra 11.februar.