Bred enighet om ny flerbrukshall på Eikeli

Eikeli videregående skole skal i 2019 utvide antall skoleplasser vesentlig, og i den forbindelse kreves det en ombygging. Akershus fylkeskommune hadde ikke behov for å bygge en full flerbrukshall, men etter et godt samarbeid med Bærum kommune og ØHIL som pådriver, vil det nå bli bygget en hall i full størrelse, noe som er svært gode nyheter for oss.

Det har vært et omfattende stykke arbeid som har vært gjort i forbindelse med utvidelsen av Eikeli videregående skole. Behovet for Akershus fylkeskommune (som har ansvaret for den videregående opplæringen) har vært anslagsvis 2/3 av en full hall, eller 2 gymsaler. ØHILs innspill i prosessen har vært at det vil være klønete å ikke bygge en full hall når man først bygger. Vi holder til i et tett befolket område, med få potensielle arealer for idrettsanlegg, og vi vet at det er forventet en stor befolkningsvekst i årene som kommer.

Spesielt for den organiserte idretten er det en enormt stor forskjell på 2 gymsaler og en full hall. Vi vet at det i vår del av kommunen er en underdekning på hallflater, og det å bygge en full hall vil gi store positive ringvirkninger for ØHIL og andre nærliggende klubber.

Klikk her for Budstikkas omtale av saken

Våre innspill har blitt tatt godt i mot, og det er nå er ferd med å bli en enighet om finansieringen av en full hall.

ØHIL har vært i diverse møter med kommunen, fylket og politikere for å drive fram en full hall, og med støtte fra Rådmannen vedtok Bærum kommunes MIK-utvalg torsdag 15. september å gå videre med prosjektet. Alt ligger til rette for at dette blir et spleiselag, der Bærum kommune finansierer ca 20 MNOK av totalrammen på 60 MNOK, og der ØHIL har sagt seg villig til å påta seg et ansvar for driften.I hvilket omfang dette blir, og hvordan det påvirker hvor mye vi får av trenings-/kamptider i hallen er foreløpig ikke avklart, men vi er svært fornøyde med resultatet, og også hvor resultatorienterte både fylket og kommunen har vært i saken.

I reguleringsaken, er det følgende skisse av hallen som er lagt til grunn:

H:Prosjekt1515004700 Reguleringsplan Eikeli vgs4. Produksjon