Brukerveiledninger | Spond


På denne siden har vi samlet ulike brukerveiledninger til Spond. Denne siden vil oppdateres med jevne mellomrom med nye veiledninger dersom disse mangler.

Foresatte/aktive

I ØHIL bruker vi Spond og Spond Club for å administrere idrettene våre og alle gruppenes aktiviteter.

Alle grupper har en egen gruppe-kode, som kan legges inn i Spond-appen for tilknytning. Normalt vil også invitasjoner bli sendt ut fra gruppeadministratorene til alle som skal være med i gruppa. Via Spond inviteres det til arrangementer (kamp/konkurranse/treninger/dugnad/samlinger o.l). Dette er også hovedkanalen for informasjon til gruppene.

Gjennom Spond får da foreldre og aktive en full oversikt over ØHILs aktiviteter i alle idretter, også samlet for de som har flere barn.

Her er Spond sin brukerveiledning for foresatte/aktive

Gruppeadministratorer

Det skal være en aktiv Spond-gruppe i alle idretter, for alle grupper/årganger. Gruppene kan ha undergrupper (feks skoletilhørighet).

På gruppenivå har vi flere grupperoller, med ulike rettigheter (klikk på bildet for rettighetsmatrisen).

Den viktigste funksjonen i Spond er å opprette og invitere til arrangementer.

For å bedre koordineringen av aktiviteter mellom idrettene i ØHIL er det opprettet en «Fiktiv bruker» for hvert årskull i barneidretten («Fiktiv Gutt 2012»). Disse skal legges inn som «arrangører» i alle arrangementer som opprettes i Spond-gruppene i barneidretten (opp til 12 år).

Ved å legge til disse som arrangør for hvert arrangement, får vi en god oversikt over når de ulike idrettene i samme årgang har aktivitet. Bruken av en fiktiv person gjør at Spond kan brukes som ØHILs «årgangskalender», i tråd med ØHILs målsetning om å tilrettelegge for allsidighet (eget avsnitt under).

For arrangementer som går over flere dager, vil det i tråd med bruken av årgangskalenderen være lurt å legge inn ett arrangement pr dag («Skiold cup lørdag», Skiold cup søndag»).

Videoen under viser hvordan du som oppretter et arrangement og legger til den fiktive gutten/jenta:

Her er Spond sin brukerveiledning for gruppeadministratorer

Bruk av Spond som «årgangskalender»

ØHIL jobber hardt for å tilrettelegge for allsidighet i barneidretten. I det legger vi at det ikke skal legges kolliderende arrangementer mellom idrettene, som gjør at foreldre/aktive må velge bort en aktivitet. Dette er krevende i en klubb med 7 idretter. Ved å bruke Spond, der alle aktiviteter legges inn, får vi en oversikt over alle planlagte aktiviteter, og vi har kommet fram til løsningen der Spond brukes som en «årgangskalender».

For at dette skal fungere, er det svært viktig at den fiktive brukeren legges inn som arrangør (se over), samt at aktiviteter planlegges så tidlig som mulig. Faste treningstider legges feks inn for hele sesongen, eller så langt fram i tid som dette er mulig.

Alle som har ansvaret for å legge inn aktiviteter for en gruppe, får tilgang til ØHILs årgangskalender. Ta kontakt med idretten din eller Torunn (torunn@ohil.no) dersom du ikke har mottatt din tilgang.

For å se alle aktiviteter som er planlagt for din årgang, på tvers av ØHILs idretter, må du logge inn med «årgangsprofilen». Vi anbefaler at dette gjøres på PC/mac, ikke minst for å unngå at denne blandes med din egen Spond-bruker.

Logg inn med brukeren (feks g2012@ohil.no) med tilhørende passord.

Her er Idrettsutvalgets vedtak fra 16.09.2021, knyttet til bruken av årgangskalenderen. Vedtaket inneholder informasjon om frister for idrettene til å legge inn sine aktiviteter knyttet til sin hovedsesong. Idrettene i konkurranse-sesong prioriteres, og idretter som ikke er i sesong kan legge inn aktiviteter der det ikke oppstår kollisjon med aktiviteter samme dag. Unntak fra regelen om flere aktiviteter samme dag er beskrevet i vedtaket, i tråd med målsetningen om å kunne gi et godt aktivitetstilbud til alle, inkludert de som bare driver med én idrett.

Dersom den fiktive brukeren ikke er lagt til som arrangør, vil den ikke komme opp på «hovedsiden» over arrangementer (se under), men vil fortsatt komme fram ved å klikke på gruppen (venstre kolonne i illustrasjonen under).

Klubbadministratorer

I Spond Club har administrasjonen og en eller flere fra idrettene tilgang (klubbadministrator/Idrettskoordinator). Her importeres idrettenes grupper til ØHILs «Spond Club». Systemet kan også brukes til å holde oversikt over de aktive og det kan sendes meldinger fra klubben/idretten til medlemmene.

Det er viktig at de med rettigheter i Spond Club aldri sletter grupper. Grupper som er importert hit og senere blir slettet kan ikke gjenopprettes.